ZANDSTAPPERS vzw
HOME WANDELVERSLAGEN ALGEMENE INFO LEDENPAGINA LID WORDEN LINKS CONTACT

MENU
Het Bestuur
Historiek
Wechelderzande
Onze tochten 2024
Onze tochten 2023
Onze tochten 2022
Onze tochten 2021
Onze tochten 2020
Onze tochten 2019
Onze tochten 2018
Onze tochten 2017
Onze tochten 2016
Onze tochten 2015
Onze tochten 2014
Onze tochten 2013
Onze tochten 2012
Onze tochten 2011
Onze tochten 2010

30 jaar Zandstappers (1994 - 2024)

Historiek van Wandelclub Zandstappers vzw.

Onze club is ontstaan op 1 januari 1994 aan den toog in taverne Steynhoeve te Wechelderzande. Enkele personen hebben het initiatief genomen om een club op te richten en deze de naam te geven van wandelclub Zandstappers, logisch want zij is gevestigd in … Wechelderzande ofte: wegen van zand.

De allereerste voorkeurwandeling was in Wortel bij wandelclub De Noordergouw. Daar wij tot de Vlaamse Wandelfederatie wilden toetreden moesten wij een 20-tal leden hebben. Dat was geen probleem want er waren genoeg kandidaten die avond. Als voorzitter werd Denis Van der Wee naar voor geschoven die tevens ook het secretariaat op zich nam, penningmeester werd Rosette De Doncker.

Op 19 februari 1994 werd de club officieel lid van de Vlaamse Wandelfederatie afgekort V.W.F. en kreeg als stamnummer mee "A044". Na een zestal maanden telden wij reeds 53 leden.Deze hadden we zeker nodig om onze eerste officiële tocht van 14 augustus 1994: "Hartje der Kempen" tot een goed einde te kunnen brengen. En wat een resultaat, liefst 1329 deelnemers. Vertrek in Wechelderzande.

Mogen wij ook onze sponsors niet vergeten, want zonder hen hadden wij geen materiaal en folders voor onze eerste tocht. In 1995 hebben we een kleine terugval gekend, doch daar waren we het jaar nadien vlug overheen om zo verder te groeien tot op heden met liefst 2392 deelnemers in 2003. Het record werd bereikt in 2008 met 2800 wandelaars.

In 1997 hebben we er een tweede wandeltocht bijgenomen, onze "Meiklokjestocht" die steeds doorgaat op 1 mei, behalve als er een officiële tocht op die datum valt want dan moeten wij schuiven (of als 1 mei op een zondag valt). Deze tocht vertrekt steeds in Poederlee.

Op 7 mei 1998 neemt Désiré Van Dyck het roer over van Denis Van der Wee als voorzitter.

In 1998 zijn we samen gaan werken met andere clubs zoals De Ranstuilen, Herentalse wandelclub, Natuurvrienden Zoersel tot het organiseren van een "Gordel van de Kempen". Dit was een combinatie van vier tochten en een finaletocht over een afstand van 25 of 50 km.

Vanaf 2006 werd overgestapt naar een andere formule en werden de K7 (Zevenmaal Kempen) tochten ingericht door dezelfde vier clubs alsook De Kadodders, de Bavostappers en de Sint-Jansstappers. Voor deze tochten konden we ook rekenen op sponsoring van de Provincie Antwerpen. Deze formule werd ontbonden eind 2009 daar deze tochten niet de verhoopte resultaten opleverde.

In 1999 zijn we gestart met de organisatie van een midweektocht op de derde dinsdag van de maand oktober. Deze heeft gedurende 10 jaar steeds plaatsgehad in Grobbendonk. Voor deze tocht zijn we Staf Bollen dankbaar die grotendeels deze tocht organiseerde waarop we toch gemiddeld 500 wandelaars mochten noteren. Deze Midweektocht is sinds 2009 verhuist van Grobbendonk naar Lille onze hoofdgemeente.

Onze club is steeds een feitelijke vereniging geweest, maar sedert 17/01/2003 zijn we een V.Z.W. met het nr 12862003 "Wandelclub Zandstappers v.z.w.".

Vanaf 1 januari 2004 werd gestart met onze website "www.zandstappers.be". Hierop kan eenieder steeds terecht voor alle informatie over onze club.

Per 1 januari 2006 heeft Jef Vermetten het voorzitterschap overgenomen van Désiré.

Vanaf 1 januari 2010 hebben we ons tijdschrift (Het Stapvoetje) omgetoverd tot een mooie uitgave in kleur waar we best wel fier op mogen zijn. Hierdoor kunnen wij onze activiteiten en leden letterlijk in een kleurtje zetten. Met de mogelijkheden van de huidige technologie op gebied van Computer lukt het ons bestuur best aardig om soepel te kunnen werken en coördineren.

Tevens kunnen wij steeds dankbaar rekenen op vele helpende handen van onze clubleden voor het welslagen van onze activiteiten. Zonder hen kunnen wij het niet klaren !

Vanaf 2014 hebben we onze Herfst-Midweektocht vervangen door de Krawatentocht die steeds de eerste zaterdag van Oktober zal doorgaan te Lille.
Op 1 januari 2016 was de fusie tussen VWF, VVRS en Aktivia een feit en zijn we als club lid van Wandelsport Vlaanderen met clubnummer 1044.

Op 18 augustus 2019 mochten we Antwerpen Wandelt organiseren ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. Spijtig van het heel slechte weer. Toch haalden we nog 1801 wandelaars.

In 2020 kreeg de wereld een bezoekje van het coronavirus en moesten onze 3 wandeltochten geannuleerd worden. Ook in 2021 stak het virus nog regelmatig zijn kop op en het was een melden en weer deleten van wandeltochten. Wij mochten dit jaar enkel onze "Hartje der Kempen" inrichten.

Per 28 januari 2022 heeft Johan Wilmsen het voorzitterschap overgenomen van Jef. Daar we door het Coronavirus genoopt zijn de clubbijeenkomst uit te stellen naar 11 maart telt onze club anderhalve maand 2 voorzitters zonder dat de leden dit weten.

Aanvang 2022 zorgt het Coronavirus nog steeds voor cancelen van verschillende tochten, maar al snel gaat het terug naar normaal en kunnen ook de Zandstappers hun 3 jaarlijkse tochten inrichten. Ook de Walk2Gether samenwerking wordt terug opgestart. De opkomst op wandelingen is door de Corona meer dan gehalveerd.

Jozef Vermetten geeft in januari 2022 het voorzitterschap verder aan Johan Wilmsen.

Wandelsport Vlaanderen heeft in 2022 de Flanders Trail in het leven geroepen en van 2023 stapt Walk2Gether mee in deze wandelbeleving. Onze eerste Antwerpse Kempentrail ging door op 15 april 2023. De tweede editie vond plaats in Oostmalle op 30 maart 2024. De derde editie vindt plaats te Poederlee op 22 maart 2025.

2023: De jaarlijkse Krawatentocht wordt afgevoerd en vervangen door de Kempische 2-daagse Herfsttocht die plaats vindt op een vrijdag en een zaterdag.

Momenteel telt onze club 251 leden (3-5-2024).

Het is steeds onze betrachting om sportief Vlaanderen een mooie wandeling te kunnen aanbieden in ons hartje van de Kempen! Zo kunnen onze leden ook wandelen en genieten van de tochten van alle wandelclubs.