ZANDSTAPPERS vzw
HOME WANDELVERSLAGEN ALGEMENE INFO LEDENPAGINA LID WORDEN LINKS CONTACT

MENU

Waarom Lid worden ?
Inschrijvingsformulier
Hernieuwing Lidmaatschap

Ik wens lid te worden ...
Lidgelden 2018

  
- Individueel : 15.00
- Gezinstarief : 15.00 voor gezinshoofd
  12.00 voor bijkomend lid

Om lid te worden :

1. Vul dit formulier volledig in en druk op de knop 'Verzenden'.
    Uw gegevens worden naar het secretariaat gestuurd.
2. Stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE08 7333 5119 6513
    Zandstappers vzw, Visbeekbaan 12, 2275 Wechelderzande,
    met vermelding "Lidgeld 2018".

Vanaf het moment dat het lidgeld in ons bezit is, wordt een kennispakket en de nodige documenten zoals de lidkaart en het ongevallenverzekeringsformulier toegestuurd.

Algemeen gegevens
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
GSM:
E-mail:

Individueel - Gezinshoofd
Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Mutualiteit:
Rijksregisternummer:

2de gezinslid
Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Mutualiteit:
Rijksregisternummer:
Relatie (partner / zoon / dochter / ander):

3de gezinslid
Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Mutualiteit:
Rijksregisternummer:
Relatie ( zoon / dochter / ander):

4de gezinslid
Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Mutualiteit:
Rijksregisternummer:
Relatie ( zoon / dochter / ander):

5de gezinslid
Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Mutualiteit:
Rijksregisternummer:
Relatie (zoon / dochter / ander):

Geef het totaal aantal personen aan die lid willen worden :

1    2    3    4    5

Gelieve dit bedrag    op Rek. BE08 7333 5119 6513 te storten.
Dank U.

Als alle gegevens goed zijn ingevuld. Druk op 'Verzenden'.